Zarządzanie prawami
Własności intelektualnej

O Sensa System


  • System do zarządzania prawami własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, umożliwiający automatyczne kontrolowanie terminów i opłat urzędowych związanych w szczególności z ochroną znaków towarowych w Polsce oraz Unii Europejskiej.
  • SensaSystem wspomaga proces badania i zgłaszania do ochrony nowych praw, a także automatyczne śledzenie pojawiających się nowych znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych np. zgłaszanych przez firmy konkurencyjne.
  • System jest na bieżąco aktualizowany przez specjalistów, prawników z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze spraw związanych z własnością intelektualną.
  • Gwarantujemy pełną zgodność generowanych przez SensaSystem informacji z obowiązującymi przepisami prawa oraz oficjalnymi wytycznymi urzędów patentowych.

Moduły


 

Moje Prawa

Moduł Moje Prawa umożliwia gromadzenie niezbędnych informacji na temat wszystkich praw własności przemysłowej, które zostały zgłoszone lub udzielone na rzecz Państwa przedsiębiorstwa. System automatycznie łączy poszczególne prawa z terminami oraz opłatami urzędowymi, udostępnia także wygodny przegląd oraz raportowanie wszystkich praw.

 

Terminy i opłaty urzędowe

Ochrona praw IP (np. znaków towarowych) związana jest z koniecznością wykonywania licznych terminów oraz wnoszenia opłat urzędowych. SensaSystem w sposób automatyczny generuje wszystkie terminy oraz opłaty występujące przed Urzędem Patentowym RP oraz OHIM. Dodatkowo SensaSystem generuje czytelne instrukcje wnoszenia opłat oraz dokumenty wymagane przez Urząd Patentowy. Informacje o zbliżających się terminach dostępne są zarówno w systemie jak i przesyłane na adres mailowy.

 

Alerty

Moduł Alerty umożliwia automatyczną kontrolę w zakresie nowych zgłoszeń (np. nowych znaków towarowych) jakie pojawiają się w urzędach patentowych, a także udzielanych praw, umożliwiając tym samym kontrolę konkurencji oraz rynku. Użytkownik otrzymuje raporty z monitorowania praw, przesyłane cyklicznie na adres mailowy oraz udostępnione bezpośrednio w systemie.

 

Badania (research)

SensaSystem zawiera profesjonalne bazy danych przeznaczone głównie dla rzeczników patentowych, umożliwiające prowadzenie badań w zakresie znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Dzięki wygodnemu i intuicyjnemu interfejsowi, każdy użytkownik może wykonać samodzielnie badanie, w celu określenia ewentualnych kolizji, podobieństw lub naruszeń praw. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji wprowadzania na rynek nowej marki lub produktu. Szybka i samodzielna weryfikacja stanu prawnego
pozwala na zaoszczędzenie kosztów oraz czasu.

Kontakt